กระดาษทดสอบการกระจายตัว โดยปกติจะมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงินเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือมีความชื้น กระดาษนี้ใช้สำหรับนำมาตรวจสอบละอองสเปรย์ ที่ตกจากหัวสเปรย์ของเครื่องสเปรย์วัคซีนกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำกระดาษที่เก็บตัวอย่างได้มาตรวจวัดขนาดของละอองสเปรย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์...

     กระดาษทดสอบการกระจายตัว โดยปกติจะมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงินเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือมีความชื้น กระดาษนี้ใช้สำหรับนำมาตรวจสอบละอองสเปรย์ ที่ตกจากหัวสเปรย์ของเครื่องสเปรย์วัคซีนกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำกระดาษที่เก็บตัวอย่างได้มาตรวจวัดขนาดของละอองสเปรย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ มี 3 ขนาดให้เลือกใช้ดังนี้  50 แผ่น ขนาด 72 x 26 มิลลิเมตร, 50 แผ่น ขนาด 72 x 52 มิลลิเมตร และ 25 แผ่น ขนาด 500 x 26 มิลลิเมตร

กลับสู่ด้านบน