นักศึกษาฝึกงาน

การฝึกงานกับเรานักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสปฎิบัติงานจริง และได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีพนักงานของเราเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงานน้องๆ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทำงานที่สมบูรณ์และคุ้มค่าสำหรับนำไปใช้กับการทำงานจริงในอนาคต

ทุกปีซีวาจะมีการรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมงานกับเรา  ในการฝึกงานกับเรานักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสปฎิบัติงานจริง และได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีพนักงานของเราเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงานน้องๆ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทำงานที่สมบูรณ์และคุ้มค่าสำหรับนำไปใช้กับการทำงานจริงในอนาคต โดยน้องๆ นักศึกษาสามารถส่งหลักฐานการขอร่วมเป็นนักศึกษาฝึกงานกับเราได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

Email: contact_hr@ceva.co.th 

เบอร์โทรติดต่อ:  02-642 5212-5
โทรสาร:  02-642 5300

กลับสู่ด้านบน