ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ ประเทศไทย

บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2543 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำวัคซีนสำหรับสัตว์

     บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด  เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2543  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำวัคซีนสำหรับสัตว์ ที่ผลิตโดยโรงงาน ซีวา ซองเต แอนิมาเล และโรงงานอื่นๆ ในเครือซีวาฯ จากต่างประเทศทั่วโลก เช่น ซีวา ซองเต แอนิมาเล-ประเทศฝรั่งเศส (CEVA Santé Animale), โรงงาน ซีวา ไฟแล็กเซีย-ประเทศฮังการี (CEVA Phylaxia) และ ซีวา ไบโอมูน-ประเทศสหรัฐอเมริกา (CEVA Biomune)  เป็นต้น

ซีวา ประเทศไทย มีทีมงานที่ประกอบไปด้วย สัตวแพทย์,เภสัชกร, สัตวบาล,นักบัญชี,วิศวกร และนักการตลาด เพื่อให้การบริการแก่เกษตรกร, สัตวบาล, นักวิชาการ และ สัตวแพทย์, ผู้ดูแลสุขภาพ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ อุปกรณ์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสุขภาพสัตว์ในฝูง

นอกจากนั้น ซีวา ประเทศไทย ยังมีทีมนักวิชาการจาก ซีวา เอเชีย-แปซิฟิก(Ceva Asia Pacific) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการด้านวิชาการให้แก่ลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ และตรงความต้องการด้วยประสบการณ์จากการทำงานและให้คำปรึกษาประเทศเพื่อนบ้าน อื่นๆ ในเอเชีย  

กลับสู่ด้านบน