ซีวาเป็นบริษัทที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตสุกร โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับควบคุมโรคและป้องกันโรคสำหรับฟาร์มสุกรสมัยใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการลงทุน ศึกษาวิจัยอย่างทุ่มเทตามหลักมาตรฐานสากล

ซีวาเป็นบริษัทที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตสุกร โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับควบคุมโรคและป้องกันโรคสำหรับฟาร์มสุกรสมัยใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการลงทุน ศึกษาวิจัยอย่างทุ่มเทตามหลักมาตรฐานสากล ก่อนที่จะนำมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น

  • ยาปฏิชีวนะ Anti-infectives
  • วัคซีน Vaccines
  • ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ Control of Reproduction
  • ยาปฏิชีวนะ Anti-infectives

กลับสู่ด้านบน