การบริการ

การบริการทางสัตวแพทย์ให้กับผู้เลี้ยงสุกร เป็นเรื่องหลักที่ทางซีวาให้ความสำคัญ เพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของซีวา สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการทางสัตวแพทย์ให้กับผู้เลี้ยงสุกร เป็นเรื่องหลักที่ทางซีวาให้ความสำคัญ เพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของซีวา สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • เพราะว่าทางซีวาเชื่อว่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นต้องมาพร้อมกับการบริการ เพื่อให้เกิดความมั่นในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพที่ดีเสมอ
  • เพราะว่าทางซีวา ต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารคำถาม รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆ
  • เพราะว่าทางซีวาเชื่อว่า ความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต และผู้เลี้ยงสุกรในระยะเวลาที่ยาวนาน

ซีวา ประเทศไทย มีการบริการสำหรับผู้เลี้ยงสุกรดังนี้คือ

  • การคำให้ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ
  • การตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์
  • การติดตามการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ ตามหลักการ     SPES ( Slaughterhouse Pleuritis Evaluation System )

ถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ซีวา ประเทศไทย

กลับสู่ด้านบน