ผลิตภัณฑ์

ซีวา ซองเต แอนิมาเล เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์หลายชนิด เช่น สัตว์ปีก, สุกร, สัตว์เคี้ยวเอื้อง รวมทั้งสัตว์เลี้ยง และม้า

ซีวา ซองเต แอนิมาเล เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์หลายชนิด เช่น สัตว์ปีก, สุกร, สัตว์เคี้ยวเอื้อง รวมทั้งสัตว์เลี้ยง และม้า ซีวา ประเทศไทย นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศยุโรปและอเมริกาเพื่อจำหน่ายให้ เกษตรกรสำหรับเลือกใช้

ความเชี่ยวชาญของซีวา

มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตเวชภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

     1. สัตว์ปีก: วัคซีน, อุปกรณ์การทำวัคซีน และยา

     2. สุกร: ยาปฏิชีวนะ, ฮอร์โมน และวัคซีน

     3. สัตว์เคี้ยวเอื้อง: ยาปฏิชีวนะ, ฮอร์โมน และวัคซีน

     4. สัตว์เล็ก: ฟีโรโมนที่ควบคุมพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 

กลับสู่ด้านบน