สัตว์เล็ก

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซีวาใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการปรับพฤติกรรมของแมวและสุนัข หลายปีที่ผ่านมา ซีวา ซองเต แอนิมาเล ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับสัตวแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรค,...

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซีวาใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เพื่อการปรับพฤติกรรมของแมวและสุนัข

หลายปีที่ผ่านมา ซีวา ซองเต แอนิมาเล ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับสัตวแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรค, แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของแมวและสุนัข จนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

  • 1996 แนะนำ เฟลิเวย์ (FELIWAY®) ในการช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของแมว
  • 1997 แนะนำ เซลเจียน (SELGIAN®) ในการช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข
  • 2000 แนะนำ อแดปทิล (ADAPTIL®) ในการช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข

ผลิตภัณฑ์เพื่อการปรับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

จากการที่ซีวาฯ เริ่มคิดค้นพัฒนาเซลเจียนสำหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดปกติ จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟลิเวย์และอแดปทิล นับว่าเป็นการปฏิวัติการรักษาโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในสัตว์เลี้ยง

และด้วยการสนับสนุนจากนักวิชาการทางด้านสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้ซีวาฯ ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคู่มือสำหรับการประเมินปัญหาทางพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงขึ้นมา จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำทางด้านการรักษาโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของสุนัขและแมว 

กลับสู่ด้านบน