การเป็นผู้ให้

ซีวา ซองเต แอนิมาเลได้มุ่งมั่นพัฒนา,ศึกษาหาทางเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆเหล่านั้น เช่น โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis), โรคไข้หวัดนก (Avian flu), และโรคสัตว์ติดต่ออื่นๆ เช่น โรคไข้คิว (Q-fever), ซึ่งได้กลายเป็นโรคสำคัญ ควบคุมโดยสาธารณสุขประเทศเนเธอร์แลนด์

เนื่องด้วยการเกิดโรคและความเจ็บป่วยของคน มีต้นเหตุมาจากสัตว์ สูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ซีวา ซองเต แอนิมาเลได้มุ่งมั่นพัฒนา,ศึกษาหาทางเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆเหล่านั้น เช่น โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis), โรคไข้หวัดนก (Avian flu), และโรคสัตว์ติดต่ออื่นๆ เช่น โรคไข้คิว (Q-fever), ซึ่งได้กลายเป็นโรคสำคัญ ควบคุมโดยสาธารณสุขประเทศเนเธอร์แลนด์ไปแล้ว

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานพบผู้ป่วยด้วยโรคแท้งติดต่อ บลูเซลลา (Brucellosis) มากกว่า 500,000 รายต่อปี โดยมีการติดต่อโรคนี้จากการหายใจเอาฝุ่นละอองปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย บลูเซลลา (Brucellosis)หรือดื่มนมจากสัตว์ป่วยเข้าไป ซีวาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคนี้ในประเทศที่มีการระบาดของโรคโดยการช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศนั้นๆ ในการทำวัคซีนป้องกันโรค, การมอบเวชภัณฑ์เพื่อการรักษา และส่งนักวิชาการที่มีประสบการณ์เข้าช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ซีวาได้พัฒนาวัคซีนใหม่ ชื่อวัคซีนเวคเตอร์ เอชวีที-เอวัน (VECTORMUNE HVT-A1) เพื่อใช้ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก และมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2020 การผลิตโปรตีนจะไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์โลก และจะสามารถผลิตได้เพียง 50% ของความต้องการทั้งหมด ซึ่งซีวาตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวและได้ศึกษาหาแนวทางที่จะนำไปใช้เพื่อ พัฒนาผลผลิตจากโปรตีนเนื้อสัตว์ให้ได้มากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต

กลับสู่ด้านบน