ความรับผิดชอบ

ซีวาเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรสากลระดับโลก ซีวาทำงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายในการตอบสนองด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน 3 หัวข้อหลัก คือ “ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้เวชภัณฑ์จนถึงผู้บริโภค ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านสวัสดิการสุขภาพสัตว์”       ...

ซีวาเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรสากลระดับโลก ซีวาทำงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายในการตอบสนองด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน 3 หัวข้อหลัก คือ “ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้เวชภัณฑ์จนถึงผู้บริโภค ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านสวัสดิการสุขภาพสัตว์”

       ในทุกประเทศที่ซีวามีสาขาอยู่ เราเอาใจใส่ในการพัฒนาเวชภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้, กับตัวสัตว์ และกับผู้บริโภค ไม่เพียงแต่การศึกษาจนมั่นใจว่าเวชภัณฑ์ของซีวาปลอดภัยเท่านั้น เรายังรักษาจรรยาบรรณสูงสุดในทุกขึ้นตอนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา จนถึงเวชภัณฑ์ออกวางจำหน่าย

กลับสู่ด้านบน