ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ท่านสามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่ท่านสะดวก

ผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อ

บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด

ที่อยู่:    
อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค)
323 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ 
กรุงเทพฯ  10210
โทร: (66) 2833 8000
แฟกซ์: (66) 2833 8634
ติดต่อ: คุณอรณพ  เพียรศิริภิญโญ

บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด

ที่อยู่:    
28/92 หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทร: (66) 2 575 5777
แฟกซ์: (66) 2 575 5790
ติดต่อ:   
น.สพ.กอง  นนทปัทมะดุลย์
น.สพ.ปกรณ์   ภานุไพศาล
อีเมลล์:  office@vetagritech.co.th

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ จำกัด

ที่อยู่:    
97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: (66) 02-675-8800
แฟกซ์: (66) 02-675-9479
ติดต่อ: น.สพ.ธีระยุทธ  หอประเสริฐวงศ์

บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด

ที่อยู่:    
1/7 หมู่ 19 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร: (66) 2 885 6885
แฟกซ์:(66) 2 885 9559
ติดต่อ: สพ.ญ.วิภาศิริ  อมรวิทยาเวช
เว็บไซต์:   http://www.bestagrogroup.com

กลับสู่ด้านบน