เกี่ยวกับเรา

ซีวา ซองเต แอนิมาเล เป็นบริษัทนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการตลาดในการผลิตเวชภัณฑ์ และวัคซีนสำหรับปศุสัตว์ สุกร-สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยง

ซีวา ซองเต แอนิมาเล เป็นบริษัทนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการตลาดในการผลิตเวชภัณฑ์ และวัคซีนสำหรับปศุสัตว์ สุกร-สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยง

แม้ว่า ซีวา ได้เจริญเติบโตจนเป็นบริษัทนานาชาติ ซีวา ยังคงรักษาความเป็นบริษัท ขนาดย่อม-ขนาดกลางไว้ เพื่อรักษาความใกล้ชิดกับเกษตรกร, เจ้าของสัตว์เลี้ยง และสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของซีวาด้วยดีตลอดมา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ซีวา จึงมีความตั้งใจจริงที่จะมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด

ด้วยความเกี่ยวพันระหว่างคนกับสัตว์ มีบทบาทที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตของเรา รวมไปถึงความสัมพันธ์ในทางวิทยาศาสตร์ ซีวา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และการบริการ ไม่เพียงแต่เพื่อการมีชีวิตที่ดีของสัตว์ แต่รวมไปถึงการดำรงชีวิตที่ดีของคนทุกคนในโลกใบนี้ด้วย

กลับสู่ด้านบน