การวิจัยและพัฒนา

บริษัท ซีวาฯ ส่งเสริม “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” อันเป็นคุณค่าสำคัญขององค์กร เราจึงเน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซีวามีทีมนักวิจัยอยู่ทั่วทุกมุมของโลกโดยไม่มีขอบเขตเชื้อชาติ

จากการที่ซีวาส่งเสริม “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” อันเป็นคุณค่าสำคัญขององค์กร, เราจึงเน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซีวามีทีมนักวิจัยอยู่ทั่วทุกมุมของโลกโดยไม่มีขอบเขตเชื้อชาติ

ซีวามีศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่เมืองลิโบน, ประเทศฝรั่งเศส (Libourne, France), ที่เมืองแคนซัสซิตี้, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Kansas City,USA), ที่เมืองเปาลิเนีย, ประเทศบราซิล (Paulinia, Brazil) และที่เมืองคาเวียร์โก, ประเทศอิตาลี (Cavriago, Italy)

และสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์อยู่ที่เมืองแคนซัสซิตี้,ประเทศสหรัฐอเมริกา (Kansas City,USA), เคอร์นาวาคา, ประเทศเม็กซิโก (Cuernavaca, Mexico), ที่เมืองแคมปินัส, ประเทศบราซิล (Campinas, Brazil), ที่เมืองบูดาเปส, ประเทศฮังการี (Budapest, Hungary) และที่เมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo, Japan)

ซีวาให้ความอิสระแก่ทีมนักวิจัยในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมา และมีทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของซีวาทั้งจากในและนอกบริษัทฯ เช่น คณาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย โดยซีวาได้จัดให้มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับนักวิจัยของ บริษัท เพื่อพัฒนาโครงงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างแท้จริง

กลับสู่ด้านบน