ความปลอดภัยจากการใช้ยา

ซีวาฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ดังนั้นจึงมีทีมงานติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Pharmacovigilance Team) เพื่อตรวจสอบ, ประเมินผล, เข้าใจและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับลูกค้าและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ดังนั้นซีวาฯจึงมีทีมงานติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Pharmacovigilance Team) เพื่อตรวจสอบ, ประเมินผล, เข้าใจและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเอกสารกำกับยาทุกครั้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

กรุณาปรึกษาสัตวแพทย์ของท่าน

ติดต่อทีมงานติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Pharmacovigilance Team) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้: