ความปลอดภัยจากการใช้ยา

ซีวาฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ดังนั้นจึงมีทีมงานติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Pharmacovigilance Team) เพื่อตรวจสอบ, ประเมินผล, เข้าใจและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับลูกค้าและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ดังนั้นซีวาฯจึงมีทีมงานติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Pharmacovigilance Team) เพื่อตรวจสอบ, ประเมินผล, เข้าใจและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเอกสารกำกับยาทุกครั้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

กรุณาปรึกษาสัตวแพทย์ของท่าน

ติดต่อทีมงานติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Pharmacovigilance Team) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้:

The personal information collected is intended for Ceva Animal Health, and Ceva group companies, in order to manage your request.This information may be passed on to service providers in order to organize this management. In accordance with the Regulations on personal data you have rights of access, rectification and limitation of processing of your data. You may also, in certain limited cases, oppose the treatment, withdraw your consent and request the deletion and portability of your data. For any request relating to your personal data please go to this page.