อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำวัคซีน

อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำวัคซีน กระบวนการฉีดวัคซีนในโรงฟักไข่        ในกระบวนการให้วัคซีนนั้นจะทำให้เกิดความเครียดกับลูกไก่อายุหนึ่งวัน จึงจะต้องมีเทคนิคและกระบวนการให้วัคซีนด้วยความถูกต้องแม่นยำในเวลาที่สั้น  เมื่อเป็นเช่นนี้...

อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำวัคซีน

กระบวนการฉีดวัคซีนในโรงฟักไข่ 

     ในกระบวนการให้วัคซีนนั้นจะทำให้เกิดความเครียดกับลูกไก่อายุหนึ่งวัน จึงจะต้องมีเทคนิคและกระบวนการให้วัคซีนด้วยความถูกต้องแม่นยำในเวลาที่สั้น  เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาใช้ เพื่อให้กระบวนการให้วัคซีนในโรงฟักไข่นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องสเปรย์วัคซีน (Desvac Hatch Spray)

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac (Dovac Automatic Injection)

กระบวนการฉีดวัคซีนในโรงเรือน (ในไก่ไข่และไก่พันธุ์)

เครื่องฉีดอกไก่อัตโนมัติ (IMVac)

     เครื่องฉีดอกอัตโนมัติที่ผลิดโดย บริษัท เดสแวค (Desvac) เป็นเครื่องสำหรับฉีดวัคซีนเข้าอกไก่ไข่และ ไก่พ่อแม่พันธุ์ ที่มีความแม่นยำสูง โดยวัคซีนจะเข้าไปอยู่ในบริเวณระหว่างชั้นกล้ามเนื้อของอกไก่พอดี (วัคซีนที่ใช้เช่น CEVAC®CORYMUNE 4K, CEVAC®CORYMUNE 7K)

     เครื่องสามารถฉีดได้ 2 แบบ คือ แบบเดี่ยวหรือ แบบคู่ โดยที่มีจุดสัมผัสรองรับอกไก่ 3 จุดอยู่ที่แท่นรองรับอกไก่ ซึ่งสามารถมั่นใจในตำแหน่งการวางอกไก่ และรับประกันความถูกต้องของการฉีด นอกจากนี้ จะช่วยลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่เกิดจากการให้วัคซีนได้

หากท่านต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

กลับสู่ด้านบน