เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac (Dovac Automatic Injection) อุปกรณ์ให้วัคซีนในโรงฟักไข่ เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac   (แบบใช้ไซริงค์เดี่ยวและแบบใช้ไซริงค์คู่) บทนำ ในกระบวนการให้วัคซีนนั้นเป็นการสร้างความเครียดให้กับลูกไก่อายุหนึ่งวัน...

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac (Dovac Automatic Injection)

อุปกรณ์ให้วัคซีนในโรงฟักไข่

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac 

(แบบใช้ไซริงค์เดี่ยวและแบบใช้ไซริงค์คู่)

บทนำ

ในกระบวนการให้วัคซีนนั้นเป็นการสร้างความเครียดให้กับลูกไก่อายุหนึ่งวัน ดังนั้น ในกระบวนการให้วัคซีนจะต้องมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยที่สุด ดังนั้น เราจึงต้องหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มาใช้ในกระบวนการให้วัคซีน อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ข้างต้นเกิดจากการค้นคว้าปรับปรุงและพัฒนามาจาก บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดี คือ ที่เรียกกันว่า  เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac ที่ผลิตจาก บริษัท เดสแวค ซาล ฟรานส์ (Desvac Sarl France) เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการให้วัคซีนกับลูกไก่อายุหนึ่งวันที่โรงฟักไข่ โดยให้วัคซีนเข้าบริเวณใต้ชั้นผิวหนัง หรือที่ชั้นกล้ามเนื้อ เครื่องใช้ระบบนิวเมติก (ระบบลม) เป็นตัวสั่งการทำงานและถูกออกแบบให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้ มีความสะดวกและใช้งานได้ง่าย

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์เดี่ยว (Dovac single Injection) และเครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่ (Dovac Double Shot) ซึ่งเครื่องฉีดสามารถประยุกต์ ใช้งานกับไซริ้งค์ได้หลายขนาดทั้งเช่น 0.1 มิลลิลิตร, 0.2 มิลลิลิตร, หรือ 0.25 มิลลิลิตร ตามชนิดของวัคซีนที่ใช้งาน เช่น

ไซริงค์สำหรับวัคซีนสื่อน้ำมัน (เช่น CEVAC BROILER ND K)

ไซริงค์สำหรับวัคซีนสื่อน้ำ (เช่น CEVAC TRANSMUNE)

ไซริงค์สำหรับวัคซีนมาเร็กซ์ (เช่น VECTORMUNE HVT NDV, VECTORMUNE HVT IBD)

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์เดี่ยว มีลักษณะเหมือนกันกับเครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่ แต่มีความแตกต่างกันที่จำนวนกระบอกไซริงค์ โดยเครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่ จะมีไซริงค์ 2 อัน ทำให้สามารถให้วัคซีนกับลูกไก่ได้ 2 ชนิดในการฉีดเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac นี้สามารถฉีดลูกไก่ได้ประมาณ 2,500 – 3,000 ตัวต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทักษะความสามารถของผู้ใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน

 

- ต้องมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงดูแลรักษาเครื่องก่อนการใช้งาน

- พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac เป็นอย่างดี

- ในการซ่อมแซมเครื่องหรือทำการเปลี่ยนเข็ม ต้องทำการปิดเครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac ก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

- ในการตรวจสอบตำแหน่งและระยะของเข็ม ให้ทำการเปิดสวิตช์ทางด้านขวามือค้างใว้ เครื่องจะดันเข็มออกมาในตำแหน่งเดียวกับการฉีดลูกไก่

- ในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆที่ชำรุด อะไหล่ที่เปลี่ยนจะต้องเป็นชุดอะไหล่จาก บริษัท เดสแวค ซาล ฟรานส์ (Desvac Sarl France) โดยตรง

- ต้องมีการเปลี่ยนเข็มอย่างสม่ำเสมอในระหว่างใช้งาน เพื่อคุณภาพของตัวลูกไก่ในการให้วัคซีนและ ลดความเสียหายจากเข็มที่ไม่คม

- ในการเคลื่อนย้ายเครื่องต้องยกด้วยมือทั้งสองข้าง

- ในขณะที่ไม่มีลูกไก่ ไม่ควรใช้นิ้วกดปุ่มฉีดลูกไก่เพราะในบางครั้งอาจจะมีเข็มอยู่ภายในเครื่อง ควรใช้ไขควงหรือปากกามากดแทน

- ในระหว่างการใช้งานเครื่อง ห้ามนำนิ้วไปสอดในร่องของกระบอกไซริงค์เคลื่อนที่ เพราะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ

- หากเกิดอุบัติเหตุจากการให้วัคซีนควรรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับฉลากของวัคซีนที่ใช้

ลักษณะลูกไก่ที่ถูกต้องเหมาะสม

ความถูกต้องของลูกไก่ที่ฉีดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องซึ่งจะต้องได้รับการปรับแต่งให้ถูกต้อง  นอกจากนี้เมื่อมีการทำงานด้วยความเร็วที่มากเกินไปในการให้วัคซีน จะส่งผลต่อคุณภาพของลูกไก่หลังการให้วัคซีน โดยมีคุณภาพลดลง เนื่องจากพนักงานจะปล่อยตัวลูกไก่เร็วเกินไปทำให้วัคซีนไม่เข้าไปในตัวไก่อย่างเต็มที่
 วัคซีนเชื้อตายสื่อน้ำมัน (สีขาว) สามารถสังเกตได้ง่ายภายใต้ผิวหนัง  ในทางตรงกันข้ามวัคซีนสื่อน้ำจะต้องใช้สีผสมเฉพาะ ผสมลงไปเพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้น  คุณภาพของการฉีดวัคซีนจะดีรึไม่ขึ้นอยู่กับทักษะและความเข้าใจของพนักงานให้วัคซีนโดยตรง

 

กลับสู่ด้านบน