เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ  Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่ (Dovac Double Shot) มีระบบการทำงานแบบเดียวกันกับ เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovacแบบใช้ไซริงค์เดี่ยว (Dovac single Injection) แต่สิ่งที่เหนือกว่าคือ เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่นี้...

เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ  Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่ (Dovac Double Shot) มีระบบการทำงานแบบเดียวกันกับ เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovacแบบใช้ไซริงค์เดี่ยว (Dovac single Injection) แต่สิ่งที่เหนือกว่าคือเครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ Dovac แบบใช้ไซริงค์คู่นี้ สามารถให้วัคซีนได้ถึง 2 ชนิด ในการฉีดเพียงครั้งเดียวและใช้เข็มเพียง 1 เล่มในการฉีดแต่ละครั้ง (วัคซีนชนิดแรกเข้าก่อน และวัคซีนชนิดที่สองเข้าตามในเพียงเสี้ยววินาที) อัตราเร็วที่เหมาะสมในการให้วัคซีนของเครื่องคือ 2,500 – 3,000 ตัวต่อชั่วโมง

กลับสู่ด้านบน