ซีวาเชื่อว่าในการขายผลิตภัณฑ์นั้นได้รวมการให้บริการเข้าไปด้วย เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอว่ามีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการให้บริการ

การให้บริการกับลูกค้าของเรานั้น เป็นแนวทางสำคัญอีกส่วนหนึ่งของบริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพราะเราเชื่อว่าในการขายผลิตภัณฑ์นั้นได้รวมการให้บริการเข้าไปด้วย เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอว่ามีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

เพราะเราต้องการที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ตอบคำถาม รับข้อคิดเห็น หรือ ร่วมโครงการต่างๆจากลูกค้าของเรา โดยมีสัตวแพทย์ และผู้ชำนาญการในด้านการเลี้ยงปศุสัตว์คอยให้คำแนะนำ

เพราะพวกเรารู้ว่า ความเชื่อมั่นเป็นพื้นฐานที่เกิดจากการร่วมมือกันในระยะยาวของเราและลูกค้า

การให้บริการของเรามีดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการฉีดวัคซีน
เทคนิคการใช้งานและการตรวจสอบเครืองฉีดวัคซีน

โปรแกรมการควบคุมการให้วัคซีน (C.H.I.C.K Program)

โปรแกรมการควบคุมการให้วัคซีน หรือเรียกสั้นๆว่า C.H.I.C.K Program (CEVA Hatchery Injection Control Keys Program) ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ (วัคซีน, อุปกรณ์การให้วัคซีน, เทคนิคและวิธีการให้วัคซีน, การวิเคราะห์และการตรวจสอบ, การฝึกอบรมและการสร้างทักษะความชำนาญ) ที่ใช้เป็นหลักสร้างความมั่นใจของการให้วัคซีนในโรงฟักไข่และโรงเรือนเลี้ยงไก่ ลูกค้าทุกรายจะได้รับการพัฒนาจากโปรแกรมการควบคุมการทำวัคซีนนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

กลับสู่ด้านบน