โปรแกรมการควบคุมการทำวัคซีน

โปรแกรมการควบคุมการทำวัคซีน ( C.H.I.C.K Program)   เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการให้วัคซีนตามเป้าหมาย วัคซีนที่มีคุณภาพนั้น ยังจะต้องมีการจัดการที่ดีและมีการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่สามารถรับประกันได้ว่า ลูกไก่ทุกตัวจะได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ...

โปรแกรมการควบคุมการทำวัคซีน (C.H.I.C.K Program) 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการให้วัคซีนตามเป้าหมาย วัคซีนที่มีคุณภาพนั้น ยังจะต้องมีการจัดการที่ดีและมีการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่สามารถรับประกันได้ว่า ลูกไก่ทุกตัวจะได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและสิ่งที่สำคัญในกระบวนการให้วัคซีน ทางบริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการให้การบริการโดยประกอบด้วย 5 หัวข้อหลักๆของโปรแกรมการควบคุมการให้วัคซีน หรือที่เรียกว่า C.H.I.C.K Program (CEVA Hatchery Injection Control Keys Program) คือ วิธีการจัดการให้วัคซีนให้กับไก่ทั้งในโรงฟักไข่และในโรงเรือนเลี้ยงไก่ ด้วยอุปกรณ์การให้วัคซีนต่างๆ มีการตรวจสอบและคอยติดตามผลในขณะการให้วัคซีนและหลังการให้วัคซีนอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น วัคซีน (Vaccine), อุปกรณ์การให้วัคซีน (Equipment), เทคนิคและวิธีการให้วัคซีน(Application Technique), การวิเคราะห์และการตรวจสอบ (Audits & Diagnosis), การฝึกอบรมและการสร้างทักษะความชำนาญ (Expertise)

วัคซีน (Vaccine)

เราได้มีการค้นคว้าวิจัยและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีสู่ลูกค้าของเรา

อุปกรณ์การให้วัคซีน (Equipment)

เรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้วัคซีนหลากหลาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผู้ชำนาญการมาติดตั้งและช่วยดูแลบำรุงรักษา

เทคนิคและวิธีการให้วัคซีน (Application Technique)

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้กับลูกค้า เกี่ยวกับกระบวนการให้วัคซีนทั้งในโรงฟักไข่และในโรงเรือนเลี้ยงไก่

การวิเคราะห์และการตรวจสอบ (Audits & Diagnosis)

เรามีบุคลากรสำหรับให้บริการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์การให้วัคซีนและผลของการให้วัคซีน เพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกระบวนการให้วัคซีน

การฝึกอบรมและการสร้างทักษะความชำนาญ (Expertise)

เรามีทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยให้คำปรึกษาแนะนำหรือถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

นี่คือความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินการในทุกหัวข้อที่ได้อธิบายข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

หากท่านต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

กลับสู่ด้านบน