การบริการทำวัคซีน

C.H.I.C.K. Program  เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการทำวัคซีน การใช้อุปกรณ์และแรงงาน ในปี 2009 เราได้นำเสนอCevaHatcheryImmunisationControlKeysProgram หรือเรียกว่า C.H.I.C.K. Program เป็นแพคเกจบริการที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงคุณภาพของลูกไก่อายุ...

C.H.I.C.K. Program 

เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการทำวัคซีน การใช้อุปกรณ์และแรงงาน ในปี 2009 เราได้นำเสนอCevaHatcheryImmunisationControlKeysProgram หรือเรียกว่า C.H.I.C.K. Program เป็นแพคเกจบริการที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงคุณภาพของลูกไก่อายุ 1 วันและในการฉีดวัคซีนในไข่ฟัก

            •เราช่วยเรื่องการจัดการในการทำวัคซีน ดังนั้นคุณสามารถดูแลเรื่องสำคัญอื่นๆของคุณได้

            •เราปรับปรุงคุณภาพของการทำวัคซีนและมุ่งเน้นให้ได้ลูกไก่ที่มีคุณภาพดี

            •เราตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

            •เราจัดอบรมพนักงานของคุณให้เข้าใจถึงกระบวนการทำวัคซีนที่ดี

 

 
 
 
 
 
 
More information on CHICK Program

 

EGGS Program

ไก่ที่เลี้ยงอายุยาวขึ้นต้องการภูมิคุ้มกันที่ดีที่ช่วยให้เกิดความคุ้มโรคที่พอเพียงจะรับมือกับเชื้อโรคในฟาร์มได้ EGGS Program เป็นแพคเกจบริการที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการทำวัคซีนในไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และไก่ไข่ ดังนั้นจึงเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตได้ผลผลิตที่สูงสุดจากฝูงไก่ของพวกเขา

 

 
 
 
 
 
 
More information on EGGS Program 

กลับสู่ด้านบน