โปรแกรมการทำวัคซีนในโรงฟัก

โปรแกรมการทำวัคซีนในโรงฟัก   ขอขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยของวัคซีนและอุปกรณ์สำหรับทำวัคซีน ทำให้โรงฟักกลายเป็นศูนย์กลางของการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตสัตว์ปีกทั่วโลก แตกต่างกับการทำวัคซีนที่ฟาร์มในสมัยก่อน การทำวัคซีนที่โรงฟักมีประโยชน์หลายประการ...

โปรแกรมการทำวัคซีนในโรงฟัก

   ขอขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยของวัคซีนและอุปกรณ์สำหรับทำวัคซีน  ทำให้โรงฟักกลายเป็นศูนย์กลางของการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตสัตว์ปีกทั่วโลก แตกต่างกับการทำวัคซีนที่ฟาร์มในสมัยก่อน  การทำวัคซีนที่โรงฟักมีประโยชน์หลายประการ ทั้งง่ายต่อการจัดการและควบคุมคุณภาพของการทำวัคซีนได้

ความต้องการเหล่านี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญในระดับสูง การฝึกอบรมพนักงานและการตรวจสอบกระบวนการต่างๆจนจบ ซึ่งซีวาฯได้สร้าง C.H.I.C.K. Program ให้มีประสิทธิภาพ 5 ประการหลัก คือ  

1. การดูแลวัคซีน

2. เทคนิคการทำวัคซีน

3. การดูแลอุปกรณ์

4. การตรวจสอบ, ประเมินผล

5. ความเชียวชาญและการให้ความรู้

 

    ทีมบริการโรงฟักของเราจะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงฟักของท่านเป็นประจำและทดสอบและตรวจวัดตามขั้นตอนของ CHICK program วัตถุประสงค์ของพวกเรา คือ การทำงานร่วมกันกับทีมงานโรงฟักในการปรับปรุงคุณภาพของการทำวัคซีน ซึ่งรวมถึงการให้บริการการฉีดไข่ฟักด้วย

การตรวจสอบผล

     เนื่องจากข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและฟาร์มของท่าน  เราได้พัฒนาแอพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญการทำวัคซีนที่โรงฟักของเรา เพื่อบันทึกและแสดงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการทำวัคซีน  เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการเข้าตรวจเยี่ยมโรงฟักและการให้บริการตามปกติแล้วพวกเขาจะใช้แท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงผลทางสถิติและให้คำแนะนำกับท่าน, เจ้าของฟาร์มได้ทันที

  • คะแนนคุณภาพลูกไก่
  • คุณภาพการเตรียมวัคซีน
  • คุณภาพการทำวัคซีน
  • สุขอนามัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
  • อุปกรณ์ในการทำวัคซีน 

กลับสู่ด้านบน