โปรแกรมการทำวัคซีนในฟาร์ม

โปรแกรมการทำวัคซีนในฟาร์ม                   ซีวาฯ ได้พัฒนา EGG PROGRAM เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการทำวัคซีน และคำนึงถึงการลดความเครียดอันเป็นผลมาจากการจับไก่ระหว่างช่วงให้ไข่มาทำวัคซีนหลายๆ ครั้ง                เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง...

โปรแกรมการทำวัคซีนในฟาร์ม

                  ซีวาฯ ได้พัฒนา EGG PROGRAM เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการทำวัคซีน และคำนึงถึงการลดความเครียดอันเป็นผลมาจากการจับไก่ระหว่างช่วงให้ไข่มาทำวัคซีนหลายๆ ครั้ง

               เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน และตรวจสอบกระบวนการทำวัคซีน ตั้งแต่ต้นจนจบ ซีวาฯ จึงได้เตรียม EGG PROGRAM ให้กับพ่อแม่พันธุ์และไก่ไข่ โดยเน้น 4 หัวข้อ ได้แก่

                1. การดูแลวัคซีน

                2. เทคนิคการทำวัคซีน

                3. อุปกรณ์สำหรับทำวัคซีน

                4. การตรวจสอบและตรวจวัด

 

                ทีมบริการของเราในพื้นที่จะเข้าเยี่ยมพบทีมปฏิบัติงานของท่านเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบและทดสอบกระบวนการทำวัคซีน EGG PROGRAM และเพื่อให้ได้ทำงานร่วมกับทีมงานในฟาร์มของท่านในการปรับปรุงคุณภาพของการทำวัคซีนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 

กลับสู่ด้านบน