การบริการทำวัคซีนและอุปกรณ์

ซีวาร่วมทุนกับ ECAT เป็นบริษัทแนวหน้าในเทคโนโลยีอัตโนมัติด้านสัตว์ปีกในการฉีดวัคซีนในไข่ฟัก เราจึงเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีด้านวัคซีน อุปกรณ์และการบริการการทำวัคซีน

วัคซีนที่ดีที่สุดจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหากมีการทำวัคซีนอย่างถูกต้อง โดยให้ไก่ทุกตัวได้รับวัคซีน หรือไข่ทุกฟองได้รับวัคซีนตามตำแหน่งที่ถูกต้อง ในปริมาณโด๊สที่เหมาะสมและในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ด้วยหลักการนี้เราได้ตั้งทีมงานที่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราในเรื่องการวางโปรแกรมการทำวัคซีน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราได้ว่าจ้างและฝึกอบรมทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำวัคซีนจากทั่วโลกให้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเรา สอนเทคนิคการทำวัคซีนและตรวจสอบประเมินผลในระหว่างการเข้าบริการเป็นประจำทั้งในโรงฟักและฟาร์ม ปัจจุบันซีวาฯ เป็นเหมือนหุ้นส่วนสำคัญ และได้รับเลือกให้บริการหลายร้อยโรงฟักและฟาร์ม ในการจัดหาอุปกรณ์ทำวัคซีนและการมอบการบริการ ข้อเสนอบริการนี้ได้ถูกจัดเป็น 2 รูปแบบ คือ C.H.I.C.K. Program สำหรับโรงฟัก และ EGGS Program สำหรับฟาร์ม

ในปี 2008 เราได้ควบรวมบริษัท DESVAC ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้นำในอุปกรณ์การสเปรย์ การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อและการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนัง และในปี 2009 เราได้เป็น บริษัท ร่วมทุนกับ ECAT เป็นบริษัทแนวหน้าในเทคโนโลยีอัตโนมัติด้านสัตว์ปีกในการฉีดวัคซีนในไข่ฟัก เราจึงเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีด้านวัคซีน อุปกรณ์และการบริการการทำวัคซีน

การบริการการทำวัคซีน : Discover our Vaccination Service Program

กลับสู่ด้านบน