เครื่องฉีดอกไก่อัตโนมัติ (IMVac) เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับฉีดวัคซีนเข้าระหว่างชั้นกล้ามเนื้อหน้าอกของไก่ไข่ และไก่พ่อแม่พันธุ์ เครื่องสามารถฉีดวัคซีนได้ทั้ง 1 และ 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน (มีไซริงค์แยกกัน 2 อัน) ใช้กับไก่ที่มีอายุ 12 – 19 สัปดาห์ หรือ น้ำหนัก...

เครื่องฉีดอกไก่อัตโนมัติ (IMVac) เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับฉีดวัคซีนเข้าระหว่างชั้นกล้ามเนื้อหน้าอกของไก่ไข่ และไก่พ่อแม่พันธุ์ เครื่องสามารถฉีดวัคซีนได้ทั้ง 1 และ 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน (มีไซริงค์แยกกัน 2 อัน) ใช้กับไก่ที่มีอายุ 12 – 19 สัปดาห์ หรือ น้ำหนัก 500 – 800 กรัม มีจุดสัมผัส 3 จุดอยู่ที่ชุดรองรับอกไก่ ใช้ในการสั่งการทำงานของเครื่อง ซึ่งทำให้อกไก่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และสามารถรับประกันได้ว่าทุกการฉีดแต่ละครั้งจะมีตำแหน่งที่สม่ำเสมอ ช่วยลดความเสียหายจากการให้วัคซีนและลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ให้วัคซีนจากการให้วัคซีนแบบเก่า เครื่องมีอัตราเร็วของการให้วัคซีน 700 – 1,000 ตัวต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เครื่องสามารถใช้กับวัคซีนที่มีความหนืดต่างกันหรือมีปริมาณที่ต่างกันได้อีกด้วย (สามารถฉีดได้สองไซริงค์พร้อมกัน)

กลับสู่ด้านบน