การประชุม Poultry Vaccination Services & Equipment forum ครั้งที่ 1

การประชุม Poultry Vaccination Services & Equipment forum ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงบูดาเปส วันที่ 21-23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการประชุมทางวิชาการ Poultry Scientific Forum ครั้งที่ 4

การประชุม Poultry Vaccination Services & Equipment forum ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงบูดาเปส วันที่ 21-23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการประชุมทางวิชาการ Poultry Scientific Forum ครั้งที่ 4 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีมากถึง 35 ท่าน จากบริษัท ซีวาฯ, Desvac และ Ecat ซึ่งมาจากทุกโซนและกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างวิชาชีพในการทำงานที่จะระบุถึงสิ่งที่เป็นความท้าทายหลักของการบริการของการฉีดวัคซีนในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสำคัญต่อความสำเร็จของแผนธุรกิจในปี 2020 ในการประชุมครั้งแรกนี้ด้วยกัน บางขั้นตอนที่สำคัญได้รับการดำเนินการแล้วและถูกสร้างเครือข่ายไปทั่วโลก กลุ่มที่ถูกกำหนดจะดำเนินการภายในไม่กี่เดือนนี้  และจะกำหนดแนวทางในการประชุมครั้งถัดไปในปี 2016

กลับสู่ด้านบน