การประชุม Biology Scientific Forum Poultry ครั้งที่ 4 ส่งผ่านพันธสัญญาและความรู้อีกครั้ง

การประชุม Biology Scientific Forum Poultry ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่กรุงบูดาเปส ในวันที่ 21-23 เมษายน 2558 การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 60 ท่าน จากประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทีมงานส่วนกลางที่วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาด และงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การประชุม Biology Scientific Forum Poultry ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่กรุงบูดาเปส ในวันที่ 21-23 เมษายน 2558 การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 60 ท่าน จากประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทีมงานส่วนกลางที่วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาด และงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นกัน  การประชุมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรของบริษัท ซีวาฯ ในด้านวัคซีนสัตว์ปีก

การประชุมปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อในข้อมูลใหม่ในทางภูมิคุ้มกันการตรวจสอบ และการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (ซีรั่มวิทยา), ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นข้อมูลในการเพิ่มความแข็งแกร่งของการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซีวาฯ เพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับการประชุมในก่อนหน้านี้ บริษัท ซีวาฯได้เชิญวิทยากรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเพื่อมาให้ความรู้กับทีมงาน เช่น USDA-Seprl (USA), CODA-CERVA (Belgium), GD Deventer (Netherlands), หรือ INRA (France)  ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาให้ความรู้ในประสบการณ์ในพื้นที่จริงสำหรับโรคในสัตว์ปีกต่างๆ เช่น Marek's disease, Gumboro disease, หรือ ไข้หวัดนก  ที่สามารถป้องกันได้จากวัคซีน Vector ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ (ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1, H5N2, H5N8) และในช่วงสุดท้ายของการประชุม  ทางบริษัท ซีวาฯ ได้เชิญผู้บริหารของบริษัทที่เป็นผู้นำในประเทศสำคัญในธุรกิจนี้ คือ บราซิล, สเปน และฟิลิปปินส์  มาแบ่งปันวิสัยทัศน์, ปัจจัยในทางธุรกิจ, การแข่งขันในตลาด และความคาดหวังจากการเป็นคู่ค้ากับบริษัท ซีวาฯ

ในการประชุมนี้มีการมอบรางวัลให้กับทีมงานซีวาฯ ประเทศต่างๆ ดังนี้

  • รางวัลการทดลองผลิตภัณฑ์ในพื้นที่: ทีมของประเทศสเปน;
    • เหรียญทองแดง: Jonathan WRIGHT (South Africa);
    • เหรียญเงิน: Clementine CAUDRON (France);
    • เหรียญทอง: Jessica LEE (Malaysia).

โดยสรุปการประชุมนี้เป็นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมพิเศษในการเพิ่มความรู้และพลังในการทำงานจากข้อมูลที่มีประโยชน์ จากภายในและภายนอกองค์กรของบริษัท ซีวาฯ

พบกันปีหน้า 2016!!! 

 

กลับสู่ด้านบน